Published Date : 2019-05-23
मिति २०४३/०९/१० को तत्कालीन नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार कम्पनी ऐन अन्तर्गत रही सरकारको स्वामित्वमा नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र लि. (नेपिकन) को वि.सं. २०४४/०२/१३ मा स्थापना भई कार्य संचालन हुँदै आएको छ । नेपिकनमा हाल रहेका शेयरहोल्डरहरु यस प्रकार छन् ।
 
  1. जल श्रोत मन्त्रालय                                    :               २३.८१%
  2. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय    :               ३५.७२%
  3. नेपाल विद्युत प्रधिकरण                            :               ३५.७२%
  4. इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान                 :                 ४.७६%

Contact Info

Ministry of Physical Infrastructure and Transport

SinghaDurbar, Kathmandu, Nepal

Phone : +977-1-4211732/ 4211931/4211655/ 4211603/ 4211880

Fax :+977-1-4211720

Email: info@mopit.gov.np

WEB : www.mopit.gov.np

Site Visited

site visit