क्र.सं. विवरण बजेट नं. खर्च शिर्षक. खरिद प्रकृया पान न. भुक्तानि रसिद मिति रकम कैफियत अपलोड समय
माफ गर्नुहोला ! कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।

विवरण वेव साइटमा अपलोड गरिएको समयले ७२ घण्टा सम्म देखिनेछ ।

सम्पर्क विवरण

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौँ, नेपाल

सम्पर्क नं. : +977-1-4211732/ 4211931/4211655/ 4211603/ 4211880

फ्याक्स :+977-1-4211720

ईमेल: info@mopit.gov.np

वेव : www.mopit.gov.np

वेवसाइट हेरिएको