क्र.सं. शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
१. आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को बार्षिक कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रम २०२०-०६-०४ डाउनलोड
२. आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बार्षिक कार्यक्रम वार्षिक कार्यक्रम २०१९-०७-१७ डाउनलोड
३. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्लाहरुमा कार्यन्वयन गरिने वार्षिक विकास कार्यक्रम - आ.व. २०७२/७३ (भाग २ ) वार्षिक कार्यक्रम २०१९-०५-२६ डाउनलोड
४. जिल्लाहरुमा कार्यन्वयन गरिने वार्षिक विकास कार्यक्रम - आ.व. २०७३/७४ वार्षिक कार्यक्रम २०१९-०५-२६ डाउनलोड

सम्पर्क विवरण

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौँ, नेपाल

सम्पर्क नं. : +977-1-4211732/ 4211931/4211655/ 4211603/ 4211880

फ्याक्स :+977-1-4211720

ईमेल: info@mopit.gov.np

वेव : www.mopit.gov.np

वेवसाइट हेरिएको