सम्पर्क विवरण

नेपाल सरकार
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल।

सम्पर्क नं. : +977-1-4211732/ 4211931/4211655/ 4211603/ 4211880
फ्याक्स :  +977-1-4211720
ईमेल: info@mopit.gov.np
वेव : www.mopit.gov.np

प्रतिकृया

   भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय कार्यालयको म्याप

सम्पर्क विवरण

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौँ, नेपाल

सम्पर्क नं. : +977-1-4211732/ 4211931/4211655/ 4211603/ 4211880

फ्याक्स :+977-1-4211720

ईमेल: info@mopit.gov.np

वेव : www.mopit.gov.np

वेवसाइट हेरिएको