क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. सवारी धुलाई मापदण्ड, २०७७ नीति तथा निर्देशन २०२०-०९-३० डाउनलोड
2. कोभिड-१९ प्रकोपको अवधिभर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन निर्देशिका, २०७७ नीति तथा निर्देशन २०२०-०९-३० डाउनलोड
3. नियुक्ति र मनोनयन सम्वन्धी मापदण्ड, २०७७ नीति तथा निर्देशन २०२०-०६-१४ डाउनलोड
4. वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति, २०७१ नीति तथा निर्देशन २०१९-०५-२६ डाउनलोड
5. राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ नीति तथा निर्देशन २०१९-०५-२६ डाउनलोड
6. सार्वजनिक खरिदमा कन्टिन्जेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०७४ नीति तथा निर्देशन २०१९-०५-२६ डाउनलोड

सम्पर्क विवरण

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौँ, नेपाल

सम्पर्क नं. : +977-1-4211732/ 4211931/4211655/ 4211603/ 4211880

फ्याक्स :+977-1-4211720

ईमेल: info@mopit.gov.np

वेव : www.mopit.gov.np

वेवसाइट हेरिएको