क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. संरक्षित क्षेत्र भित्र भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण एवं संचालन सम्बन्धी कार्यनीति २०६५ कार्य विधि २०१९-०५-२६ डाउनलोड
2. वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि २०६३ कार्य विधि २०१९-०५-२६ डाउनलोड
3. नेपाल इन्जिनियरिंग कलेजहरुको स्थापना गर्दा स्वीकृति दिने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ कार्य विधि २०१९-०५-२६ डाउनलोड

सम्पर्क विवरण

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

सिंहदरबार, काठमाण्डौँ, नेपाल

सम्पर्क नं. : +977-1-4211732/ 4211931/4211655/ 4211603/ 4211880

फ्याक्स :+977-1-4211720

ईमेल: info@mopit.gov.np

वेव : www.mopit.gov.np

वेवसाइट हेरिएको